Lifestyle

Uprawianie sportu a wada wzroku

Uprawianie sportu, zwłaszcza wyczynowe, wymaga wysokiej sprawności narządu ruchu. Niemniej ważny jest jednak dobry wzrok. Przeciętny człowiek wykorzystuje go do kontroli aż 95% swojej aktywności fizycznej. Prawidłowe przetwarzanie bodźców wzrokowych pozwala na wysoką precyzję ruchu – tak ważną w przypadku…

Czytaj więcej