ABC alergii, ZAPOBIEGANIE ALERGII

Dioksyny

Należą do grupy związków chemicznych, które trwale zanieczyszczają środowisko. Ich szkodliwe działanie na zdrowie człowieka skutkuje obniżeniem płodności, trudnościom w zachodzeniu i utrzymaniu ciąży, a nawet bezpłodnością.

Czytaj więcej