AZS przyczyny

Przeprowadzone badania wskazują, iż większym ryzykiem wystąpienia choroby są obarczone dzieci, których rodzice zmagali się ze schorzeniami atopowymi. U ludzi, którzy zmagają się z tą chorobą, wykryto specjalne geny.

Przyczyny atopowego zapalenia skóry  a zaburzenia układu immunologicznego

Wśród czynników, które sprzyjają rozwojowi AZS wymienia się zaburzenia funkcji komórek układu odpornościowego tj.:

  • nadreaktywność komórek tucznych, odpowiedzialnych za syntezę histaminy, która jest uwalniana podczas kontaktu z alergenem ;
  • agresywne eozynofile, czyli białe krwinki kwasochłonne, które odgrywają istotną rolę w zwalczaniu pasożytów i reakcjach alergicznych;AZS przyczyny
  • chore limfocyty pomocnicze, które wspomagają odpowiedź humoralną (mechanizm odporności swoistej, wycelowanej w konkretny antygen) i komórkową (mechanizm odporności nieswoistej, nie zależy do rodzaju antygenu);
  • niekontrolowana produkcja mediatorów stanów zapalnych przez nieprzeznaczone do tego limfocyty. Ich zadanie sprowadza się do szybkiego i selektywnego zgromadzenia komórek zdolnych do usunięcia zagrożenia (bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów);
  • niesprawne makrofagi. Te komórki odpowiadają za pochłanianie czynników potencjalnie chorobotwórczych i ich trawienie z udziałem lizosomów.

Atopowe zapalenie skóry a komórki Langerhansa

Czasem zdarza się, iż u źródeł atopowego zapalenia skóry znajdują się zaburzenia w pracy obecnych w skórze komórek Langerhansa. Pełnią one istotną rolę podczas infekcji dermatologicznych. Komórki Langerhansa pochłaniają i przetwarzają antygeny mikroorganizmów, po czym wędrują do warstw korowych węzłów chłonnych, gdzie dojrzewają do komórek prezentujących antygen.

Klasyczne zapalenie atopowe

W zależności od proporcji limfocytów pomocniczych Th1 do Th2 wyróżniamy dwa rodzaje choroby. Gdy przeważają limfocyty Th2, mówimy o nacieku zapalnym powstałym głównie na tle mechanizmu IgE-zależnego, tym samym mamy do czynienia z klasycznym zapaleniem atopowym.

AZS przyczyny

Zapalenie nieatopowe

Z kolei przewaga Th1 oznacza, iż mamy do czynienia z mechanizmem IgE-niezależnym i zapalenie przyjęło formę nieatopową.

Od czego zależy proporcja Th1 do Th2?

Proporcja limfocytów pomocniczych Th1 do Th2 zależy od:

  • uwarunkowań genetycznych
  • struktury antygenu
  • drogi wniknięcia obcego czynnika
  • typu APC (komórek rozpracowujących i prezentujących antygen)
  • stanu układu odpornościowego pacjenta.

Rozpoznanie rodzaju zapalenia odgrywa niezwykle istotną rolę. W zależności od tego, czy mamy do czynienia z formą atopową czy nieatopową, dobiera się leczenie.